buy cialis professional

Проекти

Медийното регулиране в светлината на членството на България в ЕС


Проект, подкрепен от  Програма МАТРА на Правителството на Холандия (2006)

Основни компоненти на проекта са:

  • сравнителноправни анализи в помощ на законодателството;
  • разработване на база данни със съдебна  и регулаторна практика в областта на медийното право;
  • разпространение на правни знания и използване на резултатите от проекта за обучение в областта на медийното право и информационната политика на ЕС.
Съставената база данни съдържа основни решения от българска съдебна практика, практика на Съда на ЕО и Съда за правата на човека към Съвета на Европа, както и други решения на национални съдилища. Базата подлежи на актуализация.

Освен на този сайт, тя се разпространява и на оптичен диск (2007).

За да видите базата от съдебни решения, използвайте заглавието на проекта по-горе като хипервръзка.

Публикации, свързани с проекта

Цифровизация на електронните медии 

Медиен плурализъм

Финансиране на електронните медии