buy cialis professional

Там, където личната неприкосновеност не е изрично записано конституционно право

08.05.2009
Това е САЩ. Държава, в която личната неприкосновеност не е изрично записано конституционно право. Но как ВС на САЩ се занимава със зачитането на личната неприкосновеност - повече за практиката