buy cialis professional

Вестниците. Немислимото се случва

04.05.2009
В празничните дни Култура  предлага още едно мнение за бъдещето на вестниците.

Хората, отдадени на каузата да спасят вестниците, настояват да разберат „какво ще замести стария модел, ако е съсипан?‛ Отговорът на този въпрос е: Нищо. Нищо няма да може да го замести. Няма някакъв общ модел за пресата, който да замести онзи, току-що разбит от интернет.

Вестниците. Немислимото се случва, Клей Шърки