buy cialis professional

Шведски оператори имат намерение да не съхраняват трафични данни

02.05.2009
Без да оспорват задължението си по новото общностно законодателство да съхраняват за определен период трафични данни, някои шведски оператори обявяват намерение изобщо да не запазват трафични данни - и по този начин да запазят личната неприкосновеност на потребителите си.

Това не е нарушение на директивата.