buy cialis professional

Специален доклад 301 за 2009

02.05.2009
За трета поредна година България не е включена в списъците за наблюдение, които се изготвят като част от  Специален доклад 301 (по раздел 301 от Търговския закон на САЩ) за зачитането на правата на интелектуална собственост.

Един коментар от Австралия, посветен на въпроса еднаква ли е мярката на САЩ във вътрешен план и към търговските партньори на САЩ.