buy cialis professional

Съдебна и регулаторна практика

Медийното регулиране в светлината на членството на България в ЕС


Проект, подкрепен от  Програма МАТРА на Правителството на Холандия (2006)

Основни компоненти на проекта са:

  • сравнителноправни анализи в помощ на законодателството;
  • разработване на база данни със съдебна  и регулаторна практика в областта на медийното право;
  • разпространение на правни знания и използване на резултатите от проекта за обучение в областта на медийното право и информационната политика на ЕС.
Съставената база данни съдържа основни решения от българска съдебна практика, практика на Съда на ЕО и Съда за правата на човека към Съвета на Европа, както и други решения на национални съдилища. Базата се актуализира.

За да видите базата , използвайте заглавието на проекта по-горе като хипервръзка.

Съдебна практика

Ирландия - Комисия по жалбите (електронни медии)
Великобритания - Комисия по жалбите (преса)
Великобритания - OFCOM - регулаторна практика
САЩ - FCC - регулаторна практика