buy cialis professional

Комуникационните права

Основните дейности на Института са в областта на регламентацията, прилагането на законодателството, обучението,  сравнителноправните анализи и сближаването с правото на ЕС относно комуникационните права.