buy cialis professional

Цели

Целите на Българския институт за правно развитие, декларирани при регистрацията през 1995 г., са: да съдейства за развитие на правното образование и правното възпитание, за повишаване на правната информираност и за укрепване на правната култура на гражданите, както и за подпомагане на сътрудничеството между държавната администрация, частния сектор, образователните институции и неправителствените организации при решаване на общи проблеми в областта на правото.